Platforms Project

tidal flow art participates at Platforms Project NET 2021 with Aliki eco Project. 

Collaborating artists:

Maria Andonatou, Mary Roussioti, Nick Stathopoulos, Penelope Kouvara, Giorgos Amarantidis meteor, 

Anthi Zahou, Christina Sylvia Simantira, Thomas Galatos, Elena Antonopoulou

 

Platforms Project 2020: Platforms Project Nets