ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ

 

Σε αυτήν την κλιματική-πολιτιστική στιγμή, που τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο το φυσικό και το υπερφυσικό, τo ανθρώπινο και το τερατώδες, το γήινο και το όμορφο, τo project  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ, είναι μία πρόταση

οικολογικής αφύπνισης που προσεγγίζεται από την εικαστική κοινότητα, επαναπροσδιορίζοντας την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στο κλίμα, θέτοντας ως στόχο μία νέα κοινωνική δυναμική, οπτικής οικολογικής ευαισθητοποίησης.

Το project αφορά τη δημιουργική προσέγγιση των εικαστικών σχετικά με τη βίαιη αλλαγή του τοπίου από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι μία διερεύνηση της διάστασης του περιβαλλοντικού προβλήματος, με αντικείμενο τις εικόνες που φανερώνουν το ανθρώπινο αποτύπωμα στο τοπίο, το οποίο αλλάζει ραγδαία.

Οι άνθρωποι τείνουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ εργασίας και αναψυχής, μεταξύ ταξιδιωτικών συνηθειών και επισκέψεων στη φύση, και μόνο απρόθυμα κάνουμε συνδέσεις μεταξύ της κατανάλωσής μας και των αλλαγμένων συνθηκών στον κόσμο.

Πολύ σπάνια βάζουμε τα αίτια της κλιματικής αλλαγής σε άμεση σχέση με τις συνέπειες. Βρίσκοντας τρόπους να ενώσουμε εμπειρίες, ερμηνείες και συναισθήματα, μπορούμε να έχουμε μια πιο ολιστική

εμπειρία και ο ρόλος του ατόμου στον κλιματικό κίνδυνο να γίνεται πιο ξεκάθαρος.

Οι καλλιτέχνες μοιράζονται τη γενικότερη ανησυχία της κοινωνίας και πολλά έργα και εκθέσεις εστιάζουν στο θέμα της κλιματικής κρίσης.

Η τέχνη, άλλωστε, μόνον όταν έρθει σε άμεση επαφή με το θεατή μπορεί να υπηρετήσει το σκοπό της: να δημιουργήσει αξίες.

Τα έργα που δημιουργήθηκαν από τους καλλιτέχνες είναι upcycled, φτιαγμένα από σκουπίδια ή μη χρησιμοποιούμενα προιόντα.

 

Είναι μία ομαδική έκθεση των Μαρία Αντωνάτου, Ανθη Ζάχου, Ελενα Αντωνοπούλου, Χριστίνα Σύλβια Σημαντήρα και Μαίρη Ρουσιώτη.

 

Οι δράσεις της Tidalflowart περιλαμβάνουν καθαρισμούς  καθαρισμούς ακτών, δράσεις ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, εκθέσεις των upcycled έργων, που

έχουν δημιουργηθεί από τους εικαστικούς και στοχεύει στη δημιουργία projects για το περιβάλλον, τα

οποία θα έχουν διάρκεια και θα αφορούν την οικολογία και την κοινωνία.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Μαρία Αντωνάτου https://maria-antonatou.webnode.gr

Ανθη Ζάχου https://anthizahou.com

Ελενα Αντωνοπούλου https://www.facebook.com/elena.antonopoulou

Χριστίνα Σύλβια Σημαντήρα https://christinasylviasimantira.com

Μαίρη Ρουσιώτη https://roussiotimaria.com